‌ ‌ حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راهپیمایی با شکوه 13آبان

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راهپیمایی با شکوه 13آبان