پیام تبریک دکتر عارفی در پی قهرمانی های اخیر تیم اعزامی نوسازی مدارس استان یزد در مسابقات ورزشی کشور

دکتر عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان قهرمانی های اخیر تیم اعزامی نوسازی مدارس استان یزد در مسابقات ورزشی کشور را تبریک گفت

خدا را به جهت شنیدن خبرهای خوش موفقیت شما شاکرم و همواره پیروزی و سرافرازیتان را تا بلندترین نقطه های موفقیت از درگاه احدیت مسئلت دارم


سعی شما قابل تقدیر و موفقیتتان قابل ستایش است


ومن الله توفیق
محمدرضا عارفی