وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود

وزیر آموزش و پرورش: سازمان نوسازی مدارس در خصوص بهبود عملکرد در حوزه فضاهای آموزشی باید هدفگذاری کند

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود. مقام عالی وزارت در این جلسه که در تاریخ پنجم فروردین برگزار گردید ، شناخت مشکلات و تلاش برای برطرف کردن آن در قالب حل مسائل را از عوامل موفقیت مدیران دانست و راهکار مناسب برای حل مسائل را داشتن هدف جهت ایجاد انگیزه ، نشاط و هم افزائی در بین همکاران برشمرد.

وی تصریح نمود نوسازی مدارس در حوضه فضاهای آموزشی ، ایمن سازی ، تعمیر و نگهداری و تجهیزات مسئولیت دارد که برای بهبود عملکرد هر کدام از این مسئولیتها باید هدفگذاری داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه سرعت تطبیق با وضعیتهای جدید از عوامل مهم در موفقیت مدیران می باشد، سیاستگذاری برای توسعه مشارکتها در میان همه افراد جامعه را مهم برشمرد.