مدرسه ایرانی، بانوی مهربانی

دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان با بانوی خیر مدرسه ساز سرکار خانم صغری کوچک

دیدار با بانوی خیر مدرسه ساز سرکار خانم صغری کوچک در مدرسه اهدایی ایشان.

با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان، مسئول مشارکتهای آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، ریاست شورای بانوان استان و معاونت مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان از خیر محترم مدرسه ساز سرکار خانم صغری کوچک در مدرسه صغری کوچک دیدار به عمل آمد و از تلاشها و امر خیر ایشان تقدیر شد. 
قابل ذکر است در این دیدار خیر محترم تعهد نمودند یک سالن غذا خوری در مدرسه احداث نمایند.