تقدیر امام جمعه و نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی از مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد

تقدیر امام جمعه و نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی از مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد

در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد ، از محمد رضا عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان به خاطر فعالیتها و اقدامات انجام شده در حوزه مدارس شهرستان میبد توسط آیت الله اعرافی امام جمعه میبد و عضو فقهای شورای نگهبان و دکتر کمال دهقانی نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی با اهداء لوح، تقدیر شد.