جلسه مدیر کل نوسازی مدارس استان با بخشدار مرکزی یزد و بررسی مشکلات مدارس روستای ملاباشی

جلسه مدیر کل نوسازی مدارس استان با بخشدار مرکزی یزد و بررسی مشکلات مدارس روستای ملاباشی