جلسه داوری مسابقه طراحی هشتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدرسه ایرانی - معماری ایرانی برگزار شد

جلسه داوری مسابقه طراحی هشتمین همایش و نمایشگاه ملی و اولین همایش بین المللی مدرسه ایرانی - معماری ایرانی با حضور اعضای کمیته داوری طرح ها در پردیس اص

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد این مراسم با حضور اعضای کمیته داوری طرح ها آقایان:

دکتر حمید ندیمی (عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر غلامرضا اکرمی (عضو هئیت علمی دانشگاه تهران)

دکتر علی علایی (عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حمیدرضا خوئی (عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر منوچهر معظمی (عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر سید حمید ضیائیان نوربخش و

دکتر نریمان فرح زا (عضو هئیت علمی دانشگاه یزد و دبیر علمی همایش)

مهندس آئینی (سازمان نوسازی مدارس کشور)

و خانم مهندس مهدیه پورآدینه ( اداره کل نوسازی مدارس استان یزد)

در محل پردیس اصلی دانشگاه یزد برگزار شد.

به گفته دکتر عارفی رئیس کمیته فنی و اجرائی همایش در این جلسه تعداد 236 طرح در 3 سطح

1- کارکنان سازمان نوسازی مدارس کشور

2- دانشجویی

3- مهندسین مشاور و آزاد

که از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده بود مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر اساتید نتایج این بخش مشخص شد.

شایان ذکر است نتایج نهایی و اعلام اسامی نفرات برتر بصورت رسمی در روز همایش (15اسفندماه) اعلام خواهد شد