تشکیل جلسه کمیته عمران پروژه های خیری استان

جلسه کمیته عمران پروژه های خیری استان با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش

 به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد؛ جلسه کمیته عمران پروژه های خیری استان با حضور ذاکر و دانافرمدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش ، خواجه رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، امیرچخماقی و اسماعیلی مدیران نواحی یک و دو آموزش وپرورش  ، رضائیان و رخسارپور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد تشکیل شد.