کسب رتبه اول بالاترین میزان افزایش اعتبارات بودجه 96

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد : در جلسه ای که در تاریخ 97/2/10 با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، معاونین و مسئولین اعتبارات سازمان د

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در جلسه ای که در تاریخ 97/2/10 با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، معاونین و مسئولین اعتبارات سازمان در مورد اعتبارات، تخصیص و ارزیابی عملکرد بودجه 96 ادارات کل نوسازی مدارس کشور برگزار شد اداره کل نوسازی مدارس استان یزد رتبه اول بالاترین میزان جذب اعتبارات بودجه 96 را در کشور را کسب کرد.