مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در محل سالن کنفرانس این اداره کل  برگزار شد و طی حکمی از سوی دکتر عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ، مهندس جواد صائب به سمت معاونت اداری و مالی  منصوب و از زحمات مهندس حسین صفری  تجلیل به عمل آمد.