تشکیل شورای آموزش و پرورش مروست با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

شورای آموزش و پرورش شهر مروست با حضور اعضا و امام جمعه مروست و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

شورای آموزش و پرورش شهر مروست با حضور اعضا و امام جمعه مروست و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

در این جلسه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون شورا و مسایل آموزشی منطقه بیان نمودند

ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان در خصوص فضاهای آموزشی و پروژه های نیمه تمام و در حال احداث مروست توضیحاتی ارائه و مقرر گردید در جلسه ای با حضور رئیس آموزش و پرورش مروست مسائل و کمبودهای اموزشی شهر مروست به جزء بررسی گردد

سپس صباغیان نماینده مردم خاتم در مجلس هم نقطه نظرات خود در خصوص شورا را مطرح و ضمن تاکید بر داشتن آمار و اطلاعات صحیح در بحثهای آموزشی و سرانه ها امادگی حود را جهت پیگیری مسائل و امور مرتبط اعلام نمود