آغاز عملیات اجرائی آموزشگاه ۱۲ کلاسه امام حسن (ع) شهرستان خاتم

به همت خیّر مدرسه‌ساز "عباس حکیم زاده" عملیات اجرائی ساخت مدرسه آموزشگاه ۱۲ کلاسه امام حسن (ع) شهر ستان خاتم با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد، عملیات اجرائی ساخت مدرسه آموزشگاه 12 کلاسه امام حسن (ع) شهر ستان خاتم  با حضور دکتر محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، محمد علی طالبی استاندار یزد ، عارفی و دانافر مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش آغاز شد.

این آموزشگاه با زیر بنای 2000 مترمربع و با اعتبار 45 میلیارد ریال به همت خیّر مدرسه‌ساز "عباس حکیم زاده" و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در شهر هرات شهرستان خاتم ساخته می شود.