افتتاح سه مدرسه در روستاهای اسلام آباد، چاه ابوالفضل و چاه منج شهرستان خاتم

افتتاح سه مدرسه در روستاهای اسلام آباد، چاه ابوالفضل و چاه منج شهرستان خاتم

 ساخت سه مدرسه در روستاهای اسلام آباد، چاه ابوالفضل و چاه منج شهرستان خاتم به همت خيرين بزرگوار آقايان ابري ، آريايي و طباطبايي و با مشاركت و تكميل و تجهيز اداره کل نوسازي مدارس استان يزد.

افتتاح این مدارس امروز با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، فرماندار، بخشدار و مسولين شهرستان خاتم و مردم منطقه برگزار شد.