بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از کارخانه تولید آسفالت شرکت فرش راه یزد و بتن بارز