اهدای 20 هزار بسته لوازم التحریر توسط بانک آینده به دانش آموزان بی بضاعت استان یزد

توسط بانک آینده به دانش آموزان بی بضاعت استان یزد 20 هزار بسته لوازم التحریر اهدا شد

با حضور مدیر شعب بانک آینده استان یزد ، معاون مشارکتهای مردمی و معاون پشتیبانی  و توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان یزد مراسم اهدای بسته های لوازم التحریر بانک آینده به دانش آموزان بی بضاعت استان یزد برگزار شد.