بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان از پروژه خیری 15 کلاسه همدانی یزد و و دبیرستان فاطمه اولیا

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان از پروژه خیری 15 کلاسه همدانی یزد و و دبیرستان فاطمه اولیا بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد؛ مهندس ذاکرمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مهندس خواجه رضای مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان از پروژه خیری 15 کلاسه همدانی یزد و  و  دبیرستان فاطمه اولیا  بازدید وازخیرین این دو آموزشگاه با اهدا لوح تقدیر کردند