دیدار عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان با زاده رحمانی فرماندار بافق جهت بررسی و پیگیری مشکلات مدارس شهرستان بافق

دیدار عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان با زاده رحمانی فرماندار بافق جهت بررسی و پیگیری مشکلات مدارس شهرستان بافق