تجلیل از مسئول شورای بانوان خیر استان در اداره کل نوسازی مدارس یزد

در مراسمی با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ، معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی نوسازی مدارس ، به پاس خدمات و فعالیت های مسئول شورای بانوان خیر

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در مراسمی با حضور ذاکر مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان یزد، رضائیان و رخسار پور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی نوسازی مدارس ، از خانم جواهریان مسئول شورای بانوان خیر استان طی مراسمی به پاس خدمات و فعایتهایشان تقدیر و تشکر شد و به رسم یاد بود و قدر دانی لوح تقدیری به ایشان اهدا گردید.